//
Skrýt nabídku

Řešené projekty

 
Název projektuReferenční rokHlavní řešitelStránky projektu
Aktualizace národních plánů povodí2020RNDr. Hana Prchalová
Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace ne vodní režim v oblasti vnější Prahy2020Ing. Anna Hrabánkováhttps://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/polrustu2adaptacniopatreni/default.asp?
Analýza dopadů hydrologických extrémů a zhodnocení adaptačních opatření2020Ing. Pavel Balvín
Aplikace a popularizace Flow 3D jako modelového nástroje VUV TGM v.v.i.2020Ing. Pavel Balvín
Augmentation of Landscape Composition Metrics2020Ing. Adam Vizina
Cíl 3 - přeshraniční spolupráce Sasko - ČR RESIBIL- Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a možnosti jejich dlouhodobého užívání2020Doc.RNDr. Zbyněk Hrkal CSc.
Databáze o jakosti surové vody podle vyhlášky č. 428/2001 Sb2020Ing. Anna Hrabánkováhttps://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/jakostsurovevody/default.asp
Elaboration of Legal and Institutional Framework for Multihazard Early Warning System and Climate Information, UNDP, Gruzie2020Ing. Pavel Balvín
Extrémní hydrologická sucha v povodí Labe2020Ing. Roman Kožín
Fyzikální model-Posouzení záměrů Trojská kotlina2020Ing. Jan Hlom
Hydrologické modelování pro útvary povrchových vod2020Ing. Adam Vizina
Hydrologické posouzení k územní studii propojení a rozvoje lyžařských areálů Studenov a Horní Domky2020Ing. Adam Vizina
Hydrologický a hydrogeologický monitoring širšího okolí Nového jaderného zdroje (NJZ EDU) v lokalitě Dukovany (rok 2020)2020Mgr. David Rozman
Interreg heavy rain risk management RAINMAN2020Ing. Pavel Balvín
Kalibrace vodoměrných vrtulí pro ČHMÚ2020Ing. Adéla Trávníčková
Meziboří2020Doc.RNDr. Zbyněk Hrkal CSc.
Modernizace rejd PK Modřany - fyzikální model2020Ing. Jan Hlom
Plnění podmínky č. 16 ETE 3,4 - Monitoring podzemních vod2020RNDr. Josef V. Datel Ph.D.
Podpora dlouhodobého plánování v oblasti vodního hospodářství na území Krkonošského národního parku s důrazem na řešení problematiky vlivu technického zasněžování na pokles průtoků s cílem zvýšit dlouhodobou efektivitu ochrany přírody a krajiny2020Mgr. Pavel Treml
Podpora činností v procesu plánování v oblasti vod2020RNDr. Hana Prchalová