//
Skrýt nabídku

Řešené projekty

 
Název projektuReferenční rokHlavní řešitelStránky projektu
Aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů2021Ing. Hana Nováková Ph.D.
Bilance, kontrola a hodnocení v oblasti ochrany množství a jakosti vod2021Ing. Jiří Dlabal
Datová podpora výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství a příprav kartografických výstupů včetně vazby na OPŽP2021Ing. Tomáš Fojtík
Dopady emisí z atmosférické depozice na vodní prostředí v modelových povodích se zohledněním klimatických podmínek2021Mgr. Silvie Semerádováhttps://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/atmosferickadepozice/default.asp?
Identifikace zdrojů původu a množství znečištění (především PAU, těžkých kovů a dusíku) ve vodě2021Mgr. Silvie Semerádováhttps://www.centrum-voda.cz/
Podklady pro hodnocení podle ČL. 15 SMĚRNICE 2000/60/ES2021Ing. Petr Vyskočhttps://heis.vuv.cz/projekty/rsv
Podpora podání článku 2021Ing. Pavel Richter Ph.D.
Podpora účasti ČR v aktivitách Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)2021Ing. Jiří Dlabal
Podpora účasti ČR v aktivitách Stálého výboru Sasko a Stálého výboru Bavorsko Česko - německé komise pro hraniční vody2021Mgr. Lucie Jašíková Ph.D.
Predikce vývoje zabezpečenosti vodních zdrojů v ČR do r. 2050 v podrobnosti krajů v závislosti na změně klimatu2021Ing. Petr Vyskočhttps://www.centrum-voda.cz
Provoz HEIS VÚV a zajištění publicity projektů2021Ing. Jiří Picekhttps://heis.vuv.cz
Publikace článků s výsledky činností oddělení GIS a kartografie2021Ing. Václava Maťašovská
Přepracování aplikace pro odovlivňování sledovaných průtokových řad v měsíčním časovém kroku2021Ing. Jiří Dlabal
Reporting emisí do vodního prostředí2021Mgr. Silvie Semerádová
Reporting koupacích vod - aktualizace vymezení2021Ing. Tomáš Fojtík
Rozvoj GIS ve VÚV TGM, v.v.i.2021Ing. Tomáš Fojtík
Udržitelnost: VODA PRO PRAHU2021Mgr. Aleš Zbořil
Udržitelnost: Využití metod dálkového průzkumu Země pro monitoring stavu a kvality koupacích míst v České republice2021Ing. Václava Maťašovská
VH bilance současného stavu množství povrchových vod v dílčím povodí Berounky nad bilančně napjatém profilem Svahy Třebel na Kosovém potoce2021Ing. Petr Vyskoč
Vodohospodářská bilance současného stavu množství povrchových vod v dílčím povodí Horní Vltavy nad bilančně napjatým profilem Lásenice na Nežárce2021Ing. Petr Vyskoč