//
Skrýt nabídku

Odpadní voda jako médium pro detekci přítomnosti drog a SARS-CoV-2 – schůzka zástupců ČR a Izraele

28. 4. 2021

Česko-izraelské jednání na téma detekce přítomnosti drog a virů prostřednictvím odpadních vod, které se konalo 27. dubna 2021, odstartovalo vzájemnou spolupráci České republiky a Státu Izrael zaštítěnou na české straně Ministerstvem životního prostředí. Šlo o první setkání české a izraelské strany uskutečněné na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti životního prostředí, kterou obě strany podepsaly 27. listopadu 2018 v Jeruzalémě.

Společné jednání zahájila prezentace dlouholetého projektu Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., zaměřeného na výzkum a monitoring drog v komunálních odpadních vodách. Výsledky tohoto výzkumu, které dlouhodobě patří k prestižním výstupům výzkumného ústavu, slouží nejen pro obecný přehled užívaní drog v České republice, resp. užívání drog v jednotlivých regionech ČR, ale mohou být také využity při vývoji nových čistírenských technologií. Drogy a například léčiva nejsou stávajícími technologiemi v procesu čištění zcela odstraňovány a dostávají se tak do povrchových vod. Jeden z dotazů na toto téma byl z izraelské strany směřován právě na vliv reziduí drog na jednotlivé složky životního prostředí, zejména pak na vodní živočichy.

Druhým tématem byl výzkum SARS-CoV-2 v odpadních vodách, zejména pak pilotní projekt české strany, který byl výzkumným ústavem zahájen v loňském roce hned na začátku pandemické situace. Nutnost a potřeba rozvíjet výzkum monitoringu odpadních vod pro predikci dalších vln epidemie COVID-19 a jednotlivých mutací viru SARS-CoV-2 byl potvrzen oběma stranami. Česká strana – mimo stručného zhodnocení dosavadních výsledků – prezentovala průběh současného projektu řešeného v rámci 4. veřejné soutěže Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS) a přípravu rozsáhlého projektu v rámci 2. veřejné soutěže programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019–2025 (IMPAKT 1). Nový projekt by měl být realizován napříč vědeckými a akademickými institucemi České republiky a měl by být zaměřen na využití umělé inteligence pro vyhodnocení epidemiologických dat a jedinečných dat z monitoringu odpadních vod od počátku epidemie.