//
Skrýt nabídku

Kontaktní centrum proti korupci

Interní protikorupční program VÚV TGM, v. v. i. (IPP VÚV TGM, v. v. i.), vychází z aktuální Vládní koncepce boje s korupcí na dané období a je zpracován v souladu s aktuálním Akčním plánem boje s korupcí na daný rok.

Rovněž je zpracován v souladu s Resortním interním protikorupčním programem Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP), resp. s Rámcovým resortním interním protikorupčním programem (RRIPP), který stanovuje minimální rámec resortních interních protikorupčních programů (RIPP).

Vládní dokumenty týkající se boje s korupcí jsou uvedeny na internetových stránkách korupce.cz.

Resortní dokumenty týkající se boje s korupcí v resortu Ministerstva životního prostředí České republiky jsou uvedeny na internetových stránkách kontaktního centra proti korupci.