//
Skrýt nabídku

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří

3. 11. 2020

VÚV TGM, v. v. i., pořádá ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2020 kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří, a to distančně prostřednictvím aplikace Webex. Kurz je určen pracovníkům zabývajícím se odběry vzorků v rámci systémů akreditovaných podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Kurz trvá 3 dny a je ukončen zkušebním testem. Absolventi obdrží certifikát, který kvalifikuje své držitele k získání pověření vykonávat specifické činnosti v rámci systémů kvality jejich pracovišť.

Podrobné informace a instrukce naleznete v přiloženém letáku, který obsahuje i závaznou přihlášku. Tu můžete vyplnit jak v listinné (0,22 MB, Adobe Acrobat dokument), tak elektronické (0,17 MB, MS Word dokument) podobě. Zaslat přihlášku je třeba nejpozději do 24. listopadu 2020.