//
Skrýt nabídku

Analýzy, rozbory a stanovení

Přehled rutinních analýz, rozborů a stanovení, které nabízíme, je formou databáze uveden zde.

  • Odběry vzorků,
  • příprava vzorků (základní chemický rozbor, speciální anorganická analýza, mikrobiologie, hydrobiologie, radiologie) pro zkoušení způsobilosti,
  • předúprava pevných vzorků před vlastním analytickým zpracováním (mletí, drcení, sítování, lyofilizace apod.) a příprava vodných výluhů odpadů,
  • vývoj, ověřování a zavádění nových analytických metod do běžné laboratorní praxe a optimalizace stávajících laboratorních postupů tak, aby byly vhodné i pro rutinní stanovení,
  • chemické a fyzikálně-chemické rozbory, speciální anorganické analýzy, speciální organické analýzy vzorků vod (pitné, povrchové, podzemní, odpadní, srážkové vody aj.) a pevných matric (např. sedimenty, plaveniny, kaly, biofilmy, biota),
  • radiologické analýzy vzorků vod a pevných matric (např. sedimenty, plaveniny, kaly, biofilmy, biota),
  • mikrobiologické, hydrobiologické, biologické a ekotoxikologické analýzy vzorků vod (pitné, povrchové, podzemní, odpadní, srážkové vody aj.) a pevných matric (např. sedimenty, plaveniny, kaly, biofilmy, biota).