//
Skrýt nabídku


Nabídka vzorkování

Pracoviště Název vzorkovacího postupu / metody Matrice / odebíraný materiál Akreditace / posouzení
Praha Odběr vzorků odpadních vod manuálním způsobem voda odpadní Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Odběr vzorků odpadních vod automatickýcm způsobem voda odpadní Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Odběr vzorků povrchových vod voda povrchová Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Odběr vzorků tekutých kalů kal tekutý Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Odběr vzorků pitných vod voda pitná Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Odběr vzorků půd, zemin, pevných kalů a sedimentů půda Akreditovaná metoda
Praha Odběr vzorků půd, zemin, pevných kalů a sedimentů zemina Akreditovaná metoda
Praha Odběr vzorků půd, zemin, pevných kalů a sedimentů kal pevný Akreditovaná metoda
Praha Odběr vzorků půd, zemin, pevných kalů a sedimentů sediment Akreditovaná metoda
Ostrava Odběr vzorků odpadních vod (manuální odběr a odběr automatickým vzorkovačem) voda odpadní Akreditovaná a posouzená metoda
Ostrava Odběr vzorků odpadních vod (manuální odběr a odběr automatickým vzorkovačem) voda odpadní Akreditovaná a posouzená metoda
Ostrava Odběr vzorků vod z řek a potoků voda povrchová Akreditovaná a posouzená metoda
Brno Odběr vzorků povrchových vod manuálně a automatickým vzorkovačem voda povrchová Akreditovaná a posouzená metoda
Brno Odběr vzorků odpadních vod manuálně a automatickým vzorkovačem voda odpadní Posouzená metoda
Brno Odběr hydrobiologických vzorků (bioseston, fytoplankton, planktonní sinice, fytobentos, nárosty, zoo voda povrchová Akreditovaná a posouzená metoda
Brno Odběr vzorků odpadních vod manuálně a automatickým vzorkovačem voda odpadní Posouzená metoda
Brno Odběr vzorků povrchových vod manuálně a automatickým vzorkovačem voda povrchová Akreditovaná a posouzená metoda